Literarní pojmy

Lyrika

Nemá děj, vyjadřuje pocity, náladu člověka, opěvuje lásku, práci, přírodu...

Epika

Má děj, vypráví příběh. Zahrnuje veškerou výpravnou poezii a prózu.

Mýty (báje)

Vznikaly z toho důvodu, že si lidé neuměli vysvětlit přírodní jevy, roční období, život...

Poezie

Nejčastěji psána veršem.

Próza

Ucelený souvislý text (pohádky, romány).

Drama

Divadelní hra.

Balada

Lyricko-epické dílo, odehrává se v chmurném prostředí, smutný konec.

Romance

Lyricko-epické dílo se šťastným koncem.

Román

Prozaické dílo většího rozsahu, má jeden děj hlavní a několik dějů vedlejších.

Povídka

Prozaické dílo kratšího rozsahu. Má pouze jeden děj.

Pověst

Prozaické dílo, vztahuje se vždy k určitému místu, osobě.

Metafora

Básnické přirovnání na základě vnější (viditelné) podobnosti. Příklad: Spal pod Velkým vozem (=venku).

Anafora

Opakování stejného slova na začátku verše. Příklad:
zdrávi vzkázali,
zdrávi napsali

Epifora

Opakování stejného slova na konci verše. Příklad:
že já musím rukovat,
oh, rukovat

Fejeton

Vtipná novinová stať o aktuálních kulturních a společenských otázkách, otiskovaných pravidelně na stejném místě. Témata fejetonů: politika, kultura, ekologie, lidské vlastnosti...

Epitaf

Nápis na náhrobku.

Personifikace

Zosobnění neživé věci. Přenesení lidských vlastností na zvířata, věci, rostliny.

Enumerace

Výčet - výpočet (příklad: krejčí, švec a drvoštěp)

Metonymie

Básnické přirovnání na základě vnitřní podobnosti, příklad: sladká láska.