Citáty

Francis Bacon

Přátelství násobí radost a dělí žalost.
Šťasten, kdo zemře dříve, než sám začne volat smrt, aby si ho vzala.

Schopenhauer

Zcela šťasten se necítí nikdo, leda že by byl opilý.
Život jednotlivce je při celkovém pohledu vlastně vždycky tragédií, ale v podrobnostech má ráz komedie.

Husserl

Být v pravém slova smyslu znamená mít smysl.

Sartre

Brány své věznice si nese každý člověk v sobě.
Člověk není souhrnem toho, co má, ale souhrnem všeho toho, co ještě nemá, čeho ještě může dosáhnout.
Peklo, to jsou ti druzí.
Svoboda je volbou vlastního bytí. Tato volba je absurdní.
Svoboda, toť svoboda voliti, ale nikoli svoboda nevoliti, vskutku nevoliti, toť voliti, že nebudu voliti, mohu voliti to nebo ono, ale nemohu se vyhnout tomu, abych volil.

Anaxagoras

Neboť ani z malého není nic nejmenší, nýbrž je vždy něco většího a to je rovné malému, co do množství, sama jsouce o sobě je pak každá věc i malá i velká.

Protagoras

Umím každý slabší důvod udělat silnějším.
Měrou všech věcí je člověk, jsoucích že jsou a nejsoucích že nejsou.

Augustinus Aurelius

Chápej, abys věřil a věř, abys pochopil.

Gordiano Bruno

Člověk má stát za svými názory i za cenu vlastního sebezničení.

Řehoř z Nyssy

Hmota neexistuje, vlastnosti nejsou materiální, bůh nemůže stvořit svět z ničeho.

Anselm z Canterbury

Křesťan je povinnen skrze víru dojít k pochopení.
Věřím, abych pochopil.

Petr Abelard

Chápu, abych věřil, neboť nelze věřit něčemu, co není předem pochopeno.

Tomáš Akvinský

Posláním mudrce je vytvářet řád.

Ficino

Poznej samo sebe, ó božské pokolení v lidském hávu.

Mirandola

Bůh dal člověku semena všech možností, která bude pěstit, je jeho věc.
Jsme to, co chceme být.

Oligenes

Byť nebylo doby, kdyby nebyl.