Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis * taháky

Český jazyk a literatura

Kde to jsem?

Dostali jste se na webové stánky věnující se literatuře a českému jazyku, popřípadě zajímavostem z kultury. Pro rychlou orientaci si vyberte z následujích možností: (odkazy na ně jsou v menu napravo)

1. Informace o autorech

2. Obsahy literárních děl

3. Úryvky z děl

4. Citáty

5. Užitečné odkazy

Náhodný citát

/Herakleitos/","Pravda je až na dně studny, která nevysychá.
/Herakleitos/","Etiopové přiřkli svým bohům tupý nos a černou pleť. Thrákové pak si představují své bohy modrooké a rusých vlasů. Kdyby však býci, koně a lvi měli ruce a mohli jimi kreslit a vytvářet umělecká díla jako lidé, tu by koně zobrazili bohy podobné koním, býci podobné býkům...
/Xenofanes z Kolofontu/","Ne bozi jsou velcí, ale lidé. A znalosti nám nedali bozi, ale my sami jsme si je dobyli postupnou prací.
/Xenofanes z Kolofontu/","Blaho nespočívá v rozkoších, nýbrž v klidu duše.
Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, nýbrž se raduje z toho, co má.
/Demokritos z Abdéry/"," Kdo dostane dobrého zeťe, nalezne syna, kdo nedostane, ztratí i dceru.
/Demokritos z Abdéry/","Šťasten je ten, kdo je spokojen při skrovném majetku, nešťasten ten, kdo je nespokojen při velkém.
/Demokritos z Abdéry/","Lidský život není nic jiného, než řetěz zameškaných příležitostí.
/Sokrates/","Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem; třeba je pro člověka největším dobrem.
/Platón/","Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.
/Platón/","Vzdělání má trpké kořeny, ale sladké plody.
/Aristoteles/","Zvyk nalézati ve všem jen směšnou stránku je nejspolehlivějším příznakem duše mělké neboť směšné leží vždy na povrchu.
/Aristoteles/","Jediným dobrem je ctnost, ale i zdraví a bohatství má svou cenu.
/Poseidónios/","Ctnost stačí k blahu, neřest se sama trestá neklidem, afekty, ztrátou vnitřní svobody.
/Seneca/","Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.
/Seneca/","Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem.
/Seneca/","Je jenom jedna cesta za štěstím, a to, přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.
/Epiktetos/","Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný.
/Epikuros/","Zdraví těla a klid duše je svrchovaný cíl blaženého života.
/Epikuros/","Štěstí je úspěchem, kterého bylo dosaženo vnitřní produktivností člověka a nikoliv darem bohů.
/Fromm/","Vědět, abychom mohli předvídat.
/Comte/"); $max=count($citaty); srand((double)microtime()*1e6); $tip=rand()%($max); echo "$citaty[$tip]"; ?>

Odkazy mimo náš web

Výstava fotografií z návštěvy Rakouska

Sady fotografií z letní dovolené v Rakousku. Zachycují zejména přírodu - nádherné alpské potůčky, horské okolí, záběry z malých městeček na úpatí hor. Návštěva ledovce je zachycena v samostatné kategorii.

> objevte krásy našeho jižního souseda

Užitečné odkazy

Stránka s odkazy na zajímavé webové stránky související s českým jazykem. Pokud o nějakých skvělých webech víte, dejte nám prosím vědět na e-mail (ahoj@falconis.cz).

> prohlédněte si je

Koutek poezie

Zajímá vás česká poezie? Podívejte se na stránky věnované českým autorům. Výběr zajímavých básní třeba od Petra Bezruče.

> přečtěte si básně

 

Vlastní zápisky ze sešitu | Informace o webu | Mapa webu
Ikonky - Překlepy
ias vision